Help Secure Winter Home for Spoonies

UPDATE

Secure Winter Home for Spoonies : TARGET ACHIEVED!

(Scroll down for English)

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดินสำหรับงานอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน ณ บ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นอย่างยิ่ง โดยตอนนี้สมาคมฯ สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วคือ 1,500,000 บาท และกำลังเริ่มดำเนินการเพื่อซื้อที่ดินผืนดังกล่าว

โครงการนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Rainforest Trust ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก ครอบครัวริ้วตระกูล ครอบครัวกาญจนะวณิชย์ และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน การซื้อที่ดินเพื่อสร้างพื้นที่อนุรักษ์ครั้งนี้จะเป็นก้าวใหม่ของการดำเนินงานอนุรักษ์นกชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งในประเทศไทย ที่จะช่วยให้นกชายเลนปากช้อนและผองเพื่อนมีแหล่งอาศัยที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการสนับสนุนงานอนุรักษ์นกชายเลนเพิ่มเติม ยังคงสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้ เนื่องจากภายหลังการซื้อที่ดิน สมาคมฯ ยังจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการพื้นที่อีกมาก โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคมาได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง ขอบพระคุณครับ


BCST would like to express our sincere gratitude to everyone who has supported for the land acquisition at Pak Thale, Phetchaburi to establish a nature reserve for the globally threatened Spoon-billed Sandpiper and friends. We have now reached our target of raising 1,500,000 THB for the initial stage.

This project would be impossible without the help from the Rainforest Trust, who is the main supporter, Reutrakul family, Kanjanavanit family and each and every person who has donated for this cause. This project will mark a new step in the conservation of shorebirds and coastal habitats in Thailand, and will secure the wintering ground for many globally threatened shorebirds in the long-term.

However, we are still open for donations to support the management of the area as there will be more management costs to follow after the land purchase. If you are interested in supporting our activities, please see the following detail to contribute or ask for more information.


(Scroll down for English)

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานอนุรักษ์ นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) และนกชายเลนอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดในพื้นที่บ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มาเป็นเวลายาวนาน โดยปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนกชายเลนคือการสูญเสียถิ่นอาศัย อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ จากนาเกลือที่นกสามารถใช้เป็นทั้งแหล่งหาอาหารและแหล่งพักพิงในช่วงน้ำขึ้น กลายเป็นพื้นที่ประเภทอื่นที่นกชายเลนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่อยู่อาศัย โรงงาน บ่อขุดตักหน้าดิน ฯลฯ

สมาคมฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาพื้นที่ให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนในระยะยาว และหนึ่งในวิธีที่จะรักษาพื้นที่ดังกล่าวได้คือการสร้างพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดในบ้านปากทะเลเป็นที่ดินเอกชน สมาคมฯ จึงต้องการที่จะซื้อที่ดินบางส่วนและจัดการให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สำหรับนกชายเลน โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อนที่ปัจจุบันคาดว่ามีประชากรเพียงไม่เกิน 400 ตัวทั่วโลก แต่สามารถพบได้เป็นประจำทุกปีในเมืองไทย และพบได้มากที่สุดในบริเวณนาเกลือบ้านปากทะเล

ณ ปัจจุบัน สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากองค์กร Rainforest Trust ในการซื้อที่ดินขนาด 49-3-90 ไร่ ในบริเวณนาเกลือบ้านปากทะเล เพื่อจัดการให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์นกชายเลนในอนาคต อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถซื้อที่ดินและบริหารพื้นที่ในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายในการระดมทุนเอาไว้ที่ 1,500,000 บาท

หากการระดมทุนสำเร็จลุล่วง พื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกชายเลนที่บริหารโดยภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย และจะสามารถรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชายเลนที่ใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

สามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการซื้อที่ดินเพื่องานอนุรักษ์ได้ที่
เลขที่บัญชี 026-2-67477-3
ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

หรือทาง PayPal โดยสั่งจ่ายมาที่อีเมล์ bcst.th@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ หรือโทร 0856180532 (คุณอายุวัต)

 

 

Bird Conservation Society of Thailand (BCST) has been working on conservation of migratory shorebirds, particularly the globally threatened Spoon-billed Sandpiper, at Pak Thale in Phetchaburi province for over a decade. The main threat to the survival of these birds are land use change. Migratory shorebirds depend heavily on salt pans as their feeding and high-tide roosting site. The conversion of salt pans to aquaculture ponds, urban area, factories, land mining, etc. is putting the fate of these globally threatened shorebirds at high risk.

BCST sees the importance of securing habitat for these migratory shorebirds and one way to achieve that is to establish a nature reserve. Because most of the land at Pak Thale are privately owned, BCST has been in negotiation to buy the land which currently covers approximately 8 hectares of salt pans where Spoon-billed Sandpipers and other shorebirds utilise every winter.

Currently, the land acquisition is largely supported by the Rainforest Trust. However, we still need to raise another 1,500,000 THB (47,000 USD) to fully cover all the costs including future management of the site.

If the fundraising is successful, this will be Thailand’s first nature reserve aimed for migratory shorebirds that is managed by a non-governmental organisation.

You can make a donation by the following detail.
Via bank transfer
Bank name: TMB Bank
Bank address: Ngamwongwan branch, Nonthaburi, Thailand
Swift code: TMBKTHBK
Beneficiary name: Bird Conservation Society of Thailand
IBAN number: 026-2-67477-3

Via PayPal
Please make a payment to bcst.th@gmail.com

Via credit card
Please visit Rainforest Trust (http://bit.ly/2Ydp21e) to donate by credit card

For more information, please contact via our Facebook page or ayuwat@bcst.or.th

 

“For sustainable coexistence between birds and people”