วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นี้ ” ขอเชิญสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาชิก ครั้งที่ 1/2564

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นี้ ” ขอเชิญสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาชิก ครั้งที่ 1/2564 ” หลังจากที่ไม่ได้จัดการประชุมมากว่า 2 ปี ตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งครั้งนี้จัดประชุมแบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชัน Zoom (โดยจะส่งคำเชิญให้กับสมาชิกทุกท่านภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564) สำหรับท่านที่ไม่สามารถร่วมประชุมผ่าน zoom สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ในกลุ่มปิด BCST Members
การประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่องค์กร และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในปัจจุบัน รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
ปิดท้ายการประชุมด้วยกิจกรรม “Bird Talk” ครั้งที่ 1 พบกับแอดมินจากเพจแห้วเบิร์ดดิ้ง หัวข้อเสวนาครั้งนี้คือ “โตไปไม่แห้ว”