รายงานความคืบหน้าจากพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล / News from Pak Thale Nature Reserve

(English below)

เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้ทำการซื้อที่ดินขนาด 49-3-3 ไร่ ณ ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมุ่งพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนของนกชายเลนปากช้อนและนกชายเลนอพยพอีกหลายชนิด โดยภายหลังการซื้อที่ดิน สมาคมฯ ได้ดำเนินงานภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และประกาศเป็น “พื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล” ร่วมกับตัวแทนจาก Rainforest Trust องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ภายหลังการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล สมาคมฯ ได้รับเกียรติต้อนรับ ท่าน ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมชมพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตามด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ คุณธวัช เรี่ยวแรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม และคุณวัสสชัย สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบของพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล และชมนกชายเลนปากช้อนซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในระดับโลก จากนั้นเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกันระหว่าง นายอำเภอบ้านแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ช่างภาพสื่อมวลชนเพชรบุรี และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางร่วมมือกันด้านการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนและแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชายเลนในพื้นที่บ้านปากทะเล

สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล ระหว่างปี 2563-2564 สมาคมฯ ได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อน 5 แนวทางหลัก ได้แก่

  1. สร้างแนวคันดินรอบพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล เนื่องจากปัจจุบันคันนาต่าง ๆ ในระบบนาเกลือไม่ได้เป็นไปตามแนวขอบเขตที่ดิน สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องสร้างคันดินรอบพื้นที่ใหม่ พร้อมกับหารือร่วมกันกับผู้ผลิตเกลือในพื้นที่ เพื่อร่วมกันออกแบบระบบการทำนาเกลือใหม่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตเกลือมากจนเกินไป โดยคาดว่าสามารถเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงฤดูฝน (ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป) เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้ผลิตเลิกทำนาเกลือแล้ว
  2. สำรวจนกชายเลนในพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล และพื้นที่สำคัญสำหรับนกชายเลนโดยรอบ เริ่มต้นสำรวจแล้วเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยกำหนดจุดสำรวจทั้งสิ้น 6 จุด เพื่อให้ครอบคลุมแหล่งอาศัยหลักของนกชายเลนในพื้นที่ปากทะเล-แหลมผักเบี้ย โดยผลการสำรวจช่วยสะท้อนถึงประชากรของนกชายเลน และช่วยในการออกแบบการจัดการพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยของนก
  3. ออกแบบและก่อสร้างบังไพรสำหรับการดูนก โดยอาศัยต้นแบบจากบังไพรดูนกที่สมาคมฯ มีส่วนร่วมในการออกแบบในพื้นที่นาเกลือโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำมาประยุกต์และติดตั้งในพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเลภายหลังมีการสร้างแนวคันดินเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้นักดูนกผู้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สามารถใช้บริการดูนกชายเลนได้ในระยะใกล้โดยไม่รบกวนนกมากจนเกินไป
  4. ดำเนินงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ภายใต้โครงการป่าในเมือง บริหารโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สบทช.3) เพื่อร่วมกันกำหนดขอบเขตและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลน
  5. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยประสานงานร่วมกับ สบทช.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างแนวกันคลื่นโดยใช้ไม้ไผ่ปักชะลอคลื่นระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อชะลออัตราการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสูญเสียถิ่นอาศัยของนกชายเลนในพื้นที่บ้านปากทะเล

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทั้งรายเล็กและรายใหญ่ทุกท่านที่ทำให้การซื้อที่ดินลุล่วงไปได้ด้วยดี และทำให้เกิดพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเลขึ้นได้ ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังคงเปิดรับบริจาคสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเลตามแนวทางขับเคลื่อนทั้ง 4 หัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น โดยผู้ที่ต้องการสนับสนุน สามารถบริจาคมาได้ที่

เลขที่บัญชี 026-2-67477-3
ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

หรือทาง PayPal โดยสั่งจ่ายมาที่อีเมล์ bcst.th@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เฟสบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/bcst.or.th
อีเมล์ ayuwat@bcst.or.th หรือโทร 02 075 1418 และ 085 618 0532 (คุณอายุวัต)

 


 

News from Pak Thale Nature Reserve

In September 2019, the Bird Conservation Society of Thailand (BCST) completed the land purchase at Pak Thale, Ban Laem, Phetchaburi. The land purchase was aimed to establish a secure habitat for Spoon-billed Sandpipers and other shorebirds at Pak Thale. BCST later announced the “Pak Thale Nature Reserve” together with the Rainforest Trust, Pak Thale Subdistrict Administration Office and the Department of Marine and Coastal Resources on 21 January 2020.

After the announcement of a nature reserve, BCST welcomed Dr.Yuttapon Angkinan, Consultant of the Minister of Natural Resources and Environment, and governmental representatives from the provincial offices in Phetchaburi, to visit Pak Thale Nature Reserve on 26 February 2020, followed by a visit from Toyota Motor Thailand led by Mr.Ninnart Chaithirapinyo (Chairman to the Board), Mr.Tawat Reowraeng (Assistant Managing Director) and Mr.Wassachai Sittibut (Director of Safety and Environment) on 5 March 2020. Both visits were aimed to introduce Pak Thale Nature Reserve to the guests and show the importance of conserving Spoon-billed Sandpiper and other shorebirds. After a walk around the reserve, a meeting was held at Pak Thale Subdistrict Administration Office and was joined by District Chief of Ban Laem, Pak Thale Subdistrict Administration Office, Tourism Authority of Thailand (Phetchaburi), Department of Marine and Coastal Resources, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, media and representatives from BCST to discuss about future collaborations on conserving shorebirds and their habitats at Pak Thale.

BCST has set 5 priority actions to be carried out at Pak Thale Nature Reserve between 2020-2021 as follows.

  1. Build new earthen embankment around the reserve property as the current salt pan layout does not follow the property boundaries. BCST is in the process of designing a new salt pan layout together with the salt farmers to minimize impacts from the buildup of the embankment around the reserve. BCST plans to start the construction in late May (wet season) when the salt harvesting season is over.
  2. Monthly bird surveys in Pak Thale-Laem Phak Bia. BCST has started monthly bird surveys in Pak Thale and Laem Phak Bia area since November 2019 covering 6 most important sites for shorebirds. Data from the survey will reflect populations and trends of shorebirds, particularly the Spoon-billed Sandpiper and other globally threatened species. It will also help BCST design further habitat management in the reserve to attract shorebirds, as well as positioning the birdwatching hides.
  3. Design and construct birdwatching hides for visitors based on a hide that BCST co-designed for Khok Kham Nature Conservation Club. The hides will be built upon the new embankment around the reserve to allow visitors to observe shorebirds at close range without disturbing them.
  4. Collaborate with the Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) under the project “Urban Forest” which BCST will focus on the zoning of Pak Thale for both mangrove plantation and managing shorebirds habitat.
  5. Preventing coastal erosions at Pak Thale in collaboration with the DMCR through bamboo fencing along the shore line for the distance of 4 kilometers.

Once again, BCST would like to express sincere gratitude towards everyone who has supported the land purchase. No matter how big or small your contribution was, it really helped made “Pak Thale Nature Reserve” possible. BCST is still accepting donations and support from anyone who would like to help conserve the globally threatened shorebirds. Further support will be used for the priority actions as mentioned above. Donations can be made via the following channels.

Via bank transfer
Bank name: TMB Bank
Bank address: Ngamwongwan branch, Nonthaburi, Thailand
Swift code: TMBKTHBK
Beneficiary name: Bird Conservation Society of Thailand
IBAN number: 026-2-67477-3

Via PayPal
Please make a payment to bcst.th@gmail.com

For more information, please contact ayuwat@bcst.or.th or via our Facebook page https://www.facebook.com/bcst.or.th