งาน “1st Asian BirdLife Festival and Nature Expo 2020”

 

(Scroll down for English)

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ กลุ่มบริษัทโตโยต้า ได้จัดงาน “1st Asian BirdLife Festival and Nature Expo 2020” ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นกทั้งในและต่างประเทศ ระดมทุนและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายภายในประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายในทวีปเอเชียของ BirdLife International ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์นกที่มีเครือข่ายมากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก โดย น.สพ.เกษตร สุเตชะ นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้เป็นการรวบรวมองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์นกไว้มากที่สุดในเอเชีย ทั้งจากเมืองไทยและต่างชาติ โดยนอกจากให้ห้ผู้ที่มาร่วมงานได้ซึมซับธรรมชาติ ได้เรียนรู้กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นว่าเมืองไทยมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง”

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างชาติ การแสดงภาพถ่ายสัตว์มีค่า ป่ามีคุณ กิจกรรมจากแอพพลิเคชัน Doo Nok และเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ที่จำลองภาพบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเครื่องดื่มจาก Jungle Café โดยบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณประพาฬพงศ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการอนุรักษ์นกและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน โดยผนวกกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะแอพพลิเคชัน  Doo Nok ที่กลุ่มทรูได้พัฒนาขึ้นร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของนกในเมืองไทยที่มีอยู่มากกว่า 1,000 ชนิด และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้นกเมืองไทย กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ กิจกรรม Bird Walk การแสดงสินค้าและนิทรรศการของภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ ชมรม สมาคมต่าง ๆ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานอนุรักษ์นกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกชายเลนปากช้อน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาที่เป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า ที่จะต้องบรรลุผลสำเร็จให้ได้ในปี ค.ศ.2050 ในการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนที่เป็นมิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม โตโยต้า จึงได้ทำพิธีส่งมอบรถยนต์ให้แก่องค์กรอนุรักษ์ Biodiversity and Nature Conservation Association (BANCA) ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายของ BirdLife International โดย คุณโยชิอากิ อิชิโมโตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และคุณโยชิฮิซะ โทโนซึกะ Deputy Managing Director บริษัท โตโยต้า เมียนมาร์ จำกัด เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของโตโยต้าภายใต้โครงการ Toyota Today For Tomorrow เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ทั่วโลก ด้วยความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมวงกว้างตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนซึ่งใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง

คุณโยชิอากิ อิชิโมโตะ กล่าวว่า “เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนที่เป็นมิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ดังพันธสัญญาที่เป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า ที่จะต้องบรรลุผลสำเร็จให้ได้ในปี ค.ศ. 2050 โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรอบชุมชนของเรา เราเชื่อว่ารถที่บริจาคจะถูกนำมาใช้อย่างดีในการสนับสนุนความพยายามที่สำคัญของ BANCA ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเมียนมา

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) และใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species) อาทิ นกชายเลนปากช้อน นกทะเลขาเขียวลายจุด นกน็อตใหญ่ และนกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล ที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งของตำบลปากทะเลไปจนถึงตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นประจำทุกปีตลอดช่วงฤดูหนาว และเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เครือข่ายอนุรักษ์นกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (East Asian-Australasian Flyway Network Site) โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินขนาดประมาณ 50 ไร่ในพื้นที่ตำบลปากทะเล และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนของนกชายเลนอพยพที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ ผ่านการประสานร่วมกันกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น นักดูนก และนักอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

งาน “1st Asian BirdLife Festival and Nature Expo 2020” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี โดยมีหน่วงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 35 หน่วยงาน จาก 9 ประเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรม


Bird Conservation Society of Thailand (BCST) in collaboration with the National Science Museum (NSM) and Toyota held the “1st Asian BirdLife Festival and Nature Expo 2020” at Rama 9 Museum, Pathum Thani. The event was honored by Dr. Yutthaphon Angkinan, Advisor to the Minister of Natural Resources and Environment, as the chair of the opening ceremony on 18 January 2020.

The objectives of the event include promoting nature education and awareness among children and general public, presenting conservation efforts by nature conservation organizations both from Thailand and abroad, fundraising for conservation projects and strengthening the network between local conservation organizations, as well as BirdLife partners all around Asia. Dr. Kaset Sutasha, Chairman of BCST, expressed that “The 1st Asian BirdLife Festival and Nature Expo is the biggest bird conservation event in Asia which brings together both Thai and international organizations from all around the region. Apart from raising awareness on environmental issues for the visitors, it is the event that showcases conservation efforts that are being done in Thailand to the world”.

Activities within the festival include showcasing bird and nature conservation efforts by both Thai and international organizations, talks and lectures by experts, wildlife photography exhibition, nature games by “Doo Nok” application and VR (virtual reality) technology by True Corporation, as well as drinks from Jungle Café by CP B&F Thailand. Mr. Prapanpong Maknual, Deputy Director of Social Enterprise Activities Division, True Corporation, expressed the importance of bird conservation and environmental protection in daily life, as well as combining technological innovation and conservation, such as the “Doo Nok” application which is developed by True Corporation in collaboration with BCST, to make knowledge about birds and environment more accessible to the public. Art exhibitions and workshops, as well as booths by local and international partners were also showcased at the festival.

Moreover, to strengthen the support for conservation organizations in South-east Asia, Toyota aligning with one of its global environmental challenges 2050 to “Establish a future society in Harmony with Nature” also held a symbolic handover of Toyota Car Donation program to the Biodiversity and Nature Conservation Association (BANCA) – a BirdLife International partner in Myanmar, presided by Mr. Yoshiaki Ishimoto, Vice President of Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing, Co., Ltd., in the presence of Mr. Yoshihisa Tonozuka, Deputy Managing Director of Toyota Myanmar Co., Ltd. This initiative also recognizes and helps nurture the nearly extinct Spoon-billed Sandpiper in the region with the broader goal of conserving natural environment which is essential for the society.

Mr. Yoshiaki commented, “In line with our goal to help achieve a “future society with harmony with nature” as part of the Toyota Environmental Challenge 2050, Toyota is committed in working with partners to enrich the natural environment surrounding our communities. We believe the donated car will be well used to support BANCA’s essential efforts to preserve the biodiversity in the country of Myanmar.”

Profits raised from the event will support the conservation of the rare and critically endangered species in Thailand with the focus on migratory shorebirds such as Spoon-billed Sandpiper, Spotted Greenshank, Great Knot and Far Eastern Curlew. BCST continues to drive its mission towards the conservation of these globally endangered species which migrate to the coastal areas of Pak Thale and Laem Phak Bia in Ban Laem, Phetchaburi regularly during winter.

The “1st Asian BirdLife Festival and Nature Expo 2020” was held during 18-19 January 2020 at Rama 9 Museum, National Science Museum, Pathum Thani with 35 local and 9 international partners participated in the event.