ประกวดวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”
Drawing Contest 2018

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 17 (17th Thailand Bird Fair 2018)
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับ ทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> แบบฟอร์มใบสมัครการประกวดวาดภาพ-งานเทศกาลดูนกเมืองไทย-ครั้งที่-17-ประจำปี-2561
กรอกใบสมัครออนไลน์ >> https://goo.gl/anNozv
หมายเหตุ : เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561