รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 2564-2565

ด้วยคณะกรรมการของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยมี น.สพ.เกษตร สุเตชะ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ มีกำหนดสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งทั้งคณะในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่านให้เกียรติร่วมสมัครเป็นคณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

 

หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ใบสมัครรับเลือกตั้ง

 

ส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 ช่องทาง

  1. E-mail: bcst@bcst.or.th
  2. ที่อยู่: สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
    FREC Bangkok ชั้น 2
    77 ถนนหลานหลวง แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 11000

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 075 1413 (จันทร์-ศุกร์ ระหว่าง 9.00-18.00 น.) หรืออีเมล์ bcst@bcst.or.th