สรุปผลการซื้อที่ดินเพื่อการอนุรักษ์บ้านปากทะเล

(English below)

วันนี้ (6 กันยายน 2562) ตัวแทนจากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิที่ดินขนาด 49-3-90 ไร่ ในพื้นที่บ้านปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับนกชายเลนปากช้อน และนกชายเลนอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิด และเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับนกและระบบนิเวศชายฝั่งต่อไปในระยะยาว รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับนักดูนกและบุคคลทั่วไป การซื้อที่ดินครั้งนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Rainforest Trust มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ครอบครัวริ้วตระกูล ครอบครัวกาญจนะวณิชย์ และผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการทุกท่าน ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง

โดยยอดรับบริจาคแบ่งเป็น ยอดบริจาคจาก Rainforest Trust จำนวน 6,206,523.55 บาท และยอดบริจาคอื่น ๆ จำนวน 3,171,938.51 บาท รวมทั้งสิ้น 9,378,462.06 บาท และมีค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าที่ดิน 6,800,000.00 บาท (จากราคาเดิม 10,495.000.00) และค่าโอน 1,364,925.00 บาท รวมทั้งสิ้น 8,164,925.00 บาท

ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังคงเปิดรับบริจาคสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนโครงการ เพื่อนำไปเป็นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ ได้แก่ การปรับพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับนกชายเลน การผันน้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหาร การสร้างบังไพรดูนก การเก็บข้อมูลนกและระบบนิเวศในพื้นที่ และที่สำคัญคือการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ 22 ไร่ จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูและป้องกันอย่างเร่งด่วน ผู้ที่ต้องการสนับสนุน สามารถบริจาคมาได้ที่

เลขที่บัญชี 026-2-67477-3
ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

หรือทาง PayPal โดยสั่งจ่ายมาที่อีเมล์ bcst.th@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เฟสบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/bcst.or.th
อีเมล์ ayuwat@bcst.or.th หรือโทร 02 075 1418 และ 085 618 0532 (คุณอายุวัต)


Today (6 September 2019), representatives from Bird Conservation Society of Thailand (BCST) has completed the purchase of the land at Pak Thale, Phetchaburi. The purchased land will be managed as a nature reserve for wintering Spoon-billed Sandpipers and other migratory shorebirds in the long-term. It will also serve as a place for shorebirds and coastal ecosystem research and ecotourism. This purchase would not be possible without the support from the Rainforest Trust, Suthirat Yoovidhya Foundation, Reutrakul family, Kanjanavanit family and everyone who has donated for this cause. Once again, BCST would really like to express our sincere gratitude for supporting us to secure winter home for these globally threatened species.

Detail of the support is as follows;  6,206,523.55 THB from the Rainforest Trust and 3,171,938.51 THB from other donors; total 9,378,462.06 THB. Detail of the payment is as follows; 6,800,000.00 THB for land purchase (reduced from the original price 10,495.000.00 THB) and 1,364,925.00 THB for transfer fee; total 8,164,925.00 THB.

BCST is still accepting donations and support from anyone who would like to help conserve the globally threatened shorebirds. Further support will be used to manage the land including landscaping and water management to create suitable habitat, construction of hides and other facilities and surveying of birds and biodiversity in the area. Moreover, it will be used for prevention of coastal erosion which is a serious threat to the whole Pak Thale landscape and has already eroded approximately 3.5 ha (out of 8 ha) of this property. Donations can be made via the following channels.

Via bank transfer
Bank name: TMB Bank
Bank address: Ngamwongwan branch, Nonthaburi, Thailand
Swift code: TMBKTHBK
Beneficiary name: Bird Conservation Society of Thailand
IBAN number: 026-2-67477-3

Via PayPal
Please make a payment to bcst.th@gmail.com

For more information, please contact ayuwat@bcst.or.th or via our Facebook page