งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ ๑๗ “Race Against Extinction”

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย (Thailand Bird Fair) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสมาคม หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน และองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนกและธรรมชาติในต่างประเทศ และทำให้กิจกรรมดูนกและการตระหนักถึงการปกป้องถิ่นอาศัยของนกในธรรมชาติได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักจากประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น  โดยภายในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การนำดูนกเบื้องต้นจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถของสมาคม เวทีเสวนาโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นกและถิ่นอาศัยของนก และการนำเสนองานอนุรักษ์ในด้านอื่นๆ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันดูนก (Bird Race) การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ “นก” กิจกรรม “Night Watch” การประกวดวาดภาพระบายสี การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ รวมถึงการแสดงนิทรรศการและผลงานของภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ ชมรม สมาคมต่างๆ จากในประเทศประมาณ ๔๐ องค์กร และองค์กรอนุรักษ์จากต่างประเทศหลากหลายประเทศอีกประมาณ ๒๐ องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธแสดงนิทรรศการและผลงาน

สำหรับปี ๒๕๖๑ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ “Race Against Extinction” ร่วมกับงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์นกชนิดต่างๆ ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) และใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species) อาทิ นกชายเลนปากช้อน นกชนหิน นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง นกทะเลขาเขียวลายจุด และเป็ดดำหัวดำ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการอนุรักษ์นกชนิดต่างๆ ก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยและจากโลกใบนี้ นอกจากนี้ พื้นที่ชายฝั่งของตำบลปากทะเลไปจนถึงตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เครือข่ายอนุรักษ์นกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (East Asian-Australasian Flyway Network Site) เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์จำนวนมาก โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อนซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีประชากรเหลืออยู่เพียงไม่เกิน ๔๐๐  ตัวเท่านั้น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนั้นมีความเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นที่เผยแพร่และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์นก เนื่องจากสามารถเดินทางไปได้สะดวก มีประชาชนเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ธรรมชาติ และยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งดูนกบ้านปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม ซึ่งเป็นแหล่งดูนกที่สามารถพบนกชายเลนปากช้อนได้เป็นประจำอีกด้วย


ตารางกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

โซนพื้นที่โครงการฯ

09.00-18.00

 • ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์การบำบัดน้ำเสีย
 • ขึ้นรถชมวิว เพื่อเข้าชมภายในพื้นที่โครงการฯ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 • ชมนิทรรศการและฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องนก

10.00-12.00

 • รอบที่ 1 การบรรยาย น้ำขึ้นน้ำลง และพระจันทร์ส่งผลต่อธรรมชาติ โดย มูลนิธิธรรมชาติศึกษา ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ

13.00-15.00

 • รอบที่ 2 การบรรยาย น้ำขึ้นน้ำลง และพระจันทร์ส่งผลต่อธรรมชาติ โดย มูลนิธิธรรมชาติศึกษา ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ

15.00-16.00

 • Lecture: การแลกเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวดูนกจากองค์กรเครือข่ายของ BirdLife แต่ละประเทศ

โซนเวทีกลาง และนิทรรศการ

15.00-17.00

 • การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์บริการวิชาการ
 • ประกาศผล มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ

โซนร้านค้าชุมชน

10.00-18.00

 • จำหน่ายสินค้าชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
 • จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • จำหน่ายของที่ระลึกโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

โซนงานวัด

09.00-22.00

 • ทำบุญไหว้พระขอพร ปิดทองหลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม

18.00-22.00

 • กิจกรรมเล่นเกมส์ และการละเล่นชิงรางวัล
 • กิจกรรมดนตรีรำวงพื้นบ้าน

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

โซนพื้นที่โครงการฯ

05.00-17.00

 • Bird Race แข่งขันดูนก โดย BCST **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/dNbFLT

09.00-18.00

 • ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์การบำบัดน้ำเสีย
 • ขึ้นรถชมวิว เพื่อเข้าชมภายในพื้นที่โครงการฯ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 • ชมนิทรรศการและฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องนก

10.00-12.00

 • การบรรยายอบรมดูนกเบื้องต้น ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/T4ARhx

13.00-14.00

 • การบรรยาย “งานวิจัยสัตว์หน้าดิน” โดย BCST ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ

15.30-17.00

 • การบรรยาย “หาดทรายเม็ดแรก” วิทยากรโดย อ.พรเลิศ ละออสุวรรณ ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ **รับจำกัด 50 คน** ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/4fFB7L (ค่าใช้จ่าย 100 บาท/คน)

19.00-21.00

 • Night Watch & ดูดาว โดย BCST และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา **รับจำกัด 100 คน** ลงทะเบียนล่วงหน้า>> https://goo.gl/3rDyo3 (ค่าใช้จ่าย 100 บาท/คน)

โซนเวทีกลาง และนิทรรศการ

12.00-18.00

 • การประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับอนุบาล
 • การประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา
 • การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทบุคคลทั่วไป

18.00-21.00

 • พิธีเปิดงาน โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมประจำมูลนิธิชัยพัฒนา
 • ประกาศผล มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา การประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
 • ประกาศผล มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา การประกวดร้องเพลง ประเภทบุคคลทั่วไป
 • ประกาศผล ผู้ชนะกิจกรรม Bird Race
 • ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งวงรวมดาวกระจุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โซนร้านค้าชุมชน

10.00-18.00

 • จำหน่ายสินค้าชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
 • จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • จำหน่ายของที่ระลึกโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

โซนงานวัด

09.00-22.00

 • ทำบุญไหว้พระขอพร ปิดทองหลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม

18.00-22.00

 • กิจกรรมเล่นเกมส์ และการละเล่นชิงรางวัล
 • กิจกรรมดนตรีรำวงพื้นบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

โซนพื้นที่โครงการฯ

07.00-09.00

 • กิจกรรม Bird Walk โดย BCST **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/AvT46y

09.00-18.00

 • ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์การบำบัดน้ำเสีย
 • ขึ้นรถชมวิว เพื่อเข้าชมภายในพื้นที่โครงการฯ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 • ชมนิทรรศการและฐานกิจกรรมให้ความรู้เรื่องนก

10.00-12.00

 • กิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้” โดย BCST ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/UZ27iw

โซนเวทีกลาง และนิทรรศการ

10.00-11.00

 • ลงทะเบียน การประกวดวาดภาพระบายสี “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย” **ลงทะเบียนล่วงหน้า >>https://goo.gl/GDDek8

10.00-14.00

 • การประกวดวาดภาพระบายสี “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”

14.00-15.00

 • ประกาศผล มอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา การประกวดวาดภาพระบายสี ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ

โซนร้านค้าชุมชน

10.00-18.00

 • จำหน่ายสินค้าชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
 • จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • จำหน่ายของที่ระลึกโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย

โซนงานวัด

09.00-22.00

 • ทำบุญไหว้พระขอพร ปิดทองหลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม

18.00-22.00

 • กิจกรรมเล่นเกมส์ และการละเล่นชิงรางวัล
 • กิจกรรมดนตรีรำวงพื้นบ้าน