กระเรียนอุปถัมภ์ / Sarus Crane Nest Adoption

Sarus Crane Nest Adoption

Wet season is the breeding season for Sarus Crane (Antigone antigone) and a busy time for growing rice. Due to success of the reintroduction programme in Buriram by the Zoological Park Organization Thailand (ZPO), Sarus Crane has come back from the brink of extinction and started to nest and breed once again in the wild. This majestic waterbird generally builds a nest in the occupied rice field. In order to help both the birds and farmers whose portion of their crops are lost to the nest, BCST and ZPO has jointly established a “Sarus Crane Nest Adoption” project to help accomplish the following objectives:

  1. Support funding for Sarus Crane conservation activities such as nest-monitoring by volunteers in Buriram
  2. Compensate farmers whose rice fields are chosen by the Sarus Cranes as the nesting site
  3. Encourage local people to engage in Sarus Crane conservation
  4. Provide incentives for local people and farmers whose rice fields are used as the nesting site to become supportive of Sarus Crane conservation

Detail of Nest Adoption:

6,500 THB/nest/year (supporters will receive monthly and annual reports about the nest)

Note* Partial support is also welcomed but the supporter will not receive the progress reports

Please visit the following link to complete the adoption >>https://goo.gl/44i5Ln

You can also contact us at bcst@bcst.or.th or via Facebook https://www.facebook.com/bcst.or.th and +66(0)2 588 277 (Mon-Fri between 9:00AM-6:00PM GMT+7)

Thank you!


 

เข้าสู่ฤดูทำรังวางไข่ของ นกกระเรียนพันธุ์ไทย (Sarus Crane) แล้ว สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม “อุปถัมภ์” รังนกกระเรียนพันธุ์ไทย

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

  1. เพื่อระดมทุนจากประชาชนที่สนใจสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย โดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่เจ้าของที่นาซึ่งมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยใช้เป็นพื้นที่ทำรังวางไข่
  3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย
  4. เพื่อสร้างแรงจูงใจด้านการอนุรักษ์ของคนในชุมชน และเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งทำรังวางไข่และหาอาหารของนกกระเรียนพันธุ์ไทย

รายละเอียดการอุปถัมภ์:
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท/ปี/รัง โดยแบ่งเป็นค่าชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของที่นา ค่าเดินทางสำหรับอาสาสมัครในพื้นที่ ค่าจัดทำรายงาน และค่าดำเนินการ

ผู้อุปถัมภ์จะได้รับรายงานความคืบหน้าของการทำรังเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานสรุปประจำปีพร้อมของที่ระลึก

หมายเหตุ* ผู้ที่ต้องการบริจาคเพื่อช่วยเหลือโครงการ แต่จำนวนเงินไม่ถึง 6,500 บาท สามารถสนับสนุนได้ แต่จะไม่ได้รับรายงานและของที่ระลึก

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย สามารถอ่านรายละเอียดการอุปถัมภ์ได้ที่ >>https://goo.gl/44i5Ln

เพราะความรักไม่เคยพักผ่อน การแบ่งปันก็เช่นกัน…

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ https://www.facebook.com/bcst.or.th หรืออีเมล์ bcst@bcst.or.th และโทร 02 588 2277 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.)