โครงการอนุรักษ์เป็ดหงส์ (Knob-billed Duck Conservation)

ภาพถ่ายโดยคุณธานี วงศ์นิวัติขจร

เป็ดหงส์ (Knob-billed Duck; Sarkidiornis melanotos) เป็นนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่ที่คนไทยรู้จักมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยถูกกล่าวไว้ใน “กาพย์ห่อโคลง นิราศธารทองแดง” ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง) มีรูปร่างดูอวบอัด มองคล้ายห่านมากกว่าเป็ดและสีสันลวดลายก็ไม่เหมือนใคร พบเห็นครั้งเดียวก็จำได้แม่น สถานภาพทางการอนุรักษ์ระดับโลก ยังมีจำนวนมากพอสมควร แต่มีแนวโน้มลดลง จัดอยู่ในบัญชี 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือเรียกโดยย่อว่า ไซเตส (Cites) ส่วนสถานภาพทางการอนุรักษ์ของประเทศไทย จัดว่าเป็นนกที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามการประเมินของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยเป็ดหงส์เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จําพวกนก ลําดับที่ 123 ผู้ใดจับ ล่า เก็บ รบกวน นำสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่าออกไป หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายแก่ สัตว์ป่า หรือซากสัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปัจจัยคุกคามที่สำคัญของเป็ดหงส์ได้แก่การล่า การตัดไม้ที่เป็ดหงส์ใช้ทำรังวางไข่ และได้รับพิษจากสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร จนทำให้เป็ดหงส์ตาย เปลือกไข่บาง ไข่แตกง่าย หรือไม่ฟัก ทำให้จำนวนเป็ดหงส์ในประเทศไทยลดลงอย่างน่าใจหาย และเปลี่ยนสถานภาพจากนกประจำถิ่นกลายเป็นนกอพยพในฤดูหนาวที่หายาก แต่ปัจจุบันมีรายงานพบการทำรังวางไข่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ในเขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาและเก็บข้อมูลด้านนิเวศวิทยาของเป็ดหงส์ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
  2. ประเมินและศึกษาแนวโน้มประชากรของเป็ดหงส์ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
  3. ส่งเสริมการขยายพันธุ์ของเป็ดหงส์ตามธรรมชาติ ผ่านการติดตั้งโพรงรังเทียม
  4. ประสานงานและดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น

 

ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่บัญชี 026-2-67477-3
ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

หรือทาง PayPal โดยสั่งจ่ายมาที่อีเมล์ bcst.th@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เฟสบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/bcst.or.th
อีเมล์ ayuwat@bcst.or.th หรือโทร 02 075 1418 และ 085 618 0532 (คุณอายุวัต)