Skip to content

By: BCSTadmin

ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “นกชายเล” (shorebirds) งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 (16th Thailand Bird Fair 2017) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ลงทะเบียน มีดังต่อไปนี้   ผู้เข้าประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 62 ท่าน 1. ด.ช.กตัญญู วุฒิชัยธนากร 2. ด.ช.ฟุรกร  การี 3. ด.ญ.เนตรอัปสร   กากแก้ว 4. ด.ช.พิสิษฐ์  ชัยโยธา 5. ด.ช.ตะวัน  เกิดผล 6. ด.ญ.กานต์ธิดา ปันนิตมัย 7. ด.ญ.ณัฏฐา  ปิยรักษ์วัฒนชัย 8. ด.ญ.กนิษฐา สุทธิธนมงคล 9. ด.ญ.อชิรญา  พละสุ 10. ด.ช.ธีรยุทธ สีทานันท์ 11. ด.ญ.รุตชนก  ชัยมีเขียว 12. ด.ญ.กุลณัฐ  เชื้อคำฮด 13. ด.ช.อรรถพร อรรถพรมงคล 14. ด.ช.ภาคิน วีระนพรัตน์ 15. ด.ช.ปุญญพัฒน์ รุ่งวิวัฒศิลป์ 16. ด.ญ.ญาณิก วีรวงศ์ 17….

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 7-22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการนับนกน้ำฤดูหนาวเอเชีย 2560 (mid-winter Asian waterbird census 2017) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่จัดมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกปี โดยได้รับความการสนับสนุนข้อมูลจากสถานีวิจัยสัตว์ป่า ในสังกัดกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งอาสาสมัครนักดูนกจากทั่วประเทศ โดยมีจำนวนนกน้ำที่นับได้ทั้งสิ้น 192,831 ตัว (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสามตัว) จากทั้งหมด 102 ชนิด โดยนกที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ นกปากห่าง (Asian Openbill) จำนวน 53,445 ตัว รองลงมาคือ เป็ดแดง (Lesser Whistling-duck) 24,483 ตัว นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser sand Plover) 15,889 ตัว เป็ดลาย (Garganey) 12,865 ตัว และนกตีนเทียน (Black-winged Stilt) 11,245 ตัว ในจำนวนนี้มีชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในระดับโลก ตามสถานภาพของ…

By: BCSTadmin

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยพร้อมกลุ่มนักถ่ายภาพนกได้ร่วมกันเสวนาภายใต้หัวข้อ “การถ่ายภาพที่เป็นมิตรกับนกและธรรมชาติ (Bird-Friendly Techniques)” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน ดำเนินการเสวนาโดย น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ และมีผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ตัวแทนจากกลุ่ม Thai Birder, BirdThailand, Bird Bird, Bangkok Birding Gang และ น.สพ.สนธยา มานะวัฒนา โดยมีสรุปงานเสวนาดังนี้ ประเด็นที่ 1 การเข้าไปถ่ายนกแล้วเกิดความเสียหายแก่พื้นที่ส่วนรวม เช่น ขยะและการตัดต้นไม้บริเวณจุดถ่ายนก ข้อสรุป 1. เมื่อมีการแจ้งหมายนกเกิดขึ้น ให้ทางสมาคมประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะ ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณจุดถ่ายนกนั้นๆ ไม่ตัดต้นไม้ในพื้นที่นั้น หรืออาจทำป้ายเตือนติดในบริเวณนั้น หรือให้ทางเจ้าของพื้นที่นั้นเป็นผู้ติดประกาศ 2. ช่วยกันเก็บคนละเล็กคนละน้อยก่อนกลับ 3. ช่วยกันโพสต์เตือนทางเฟสบุ๊คของตนเอง หรือแอดมินเพจต่างๆช่วยโพสต์กระตุ้นเตือนสมาชิก ประเด็นที่ 2 การใช้เสียงล่อนก ข้อสรุป ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันได้ว่าเสียงที่ใช้ล่อนกมีผลเสียต่อนกหรือไม่ การใช้เสียงล่อนกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ การเรียกนกให้ออกมาทำให้คนจำนวนมากไม่ต้องเข้าไปรบกวนในพื้นที่อยู่อาศัยของนก ข้อเสียคือหากเปิดเสียงเป็นเวลานานและถี่เกินไปจะทำให้พฤติกรรมของนกเสียไป…

By: BCSTadmin

Fan Pan Tae 2017 (แฟนพันธุ์แท้) หลักเกณฑ์ แข่งขันแฟนพันธุ์แท้ “นกชายเล” (Shorebirds) งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 1.1 ไม่จำกัดเพศ อายุ 2. ระยะเวลาการรับสมัคร 2.1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 โดยกรอกฟอร์มลงทะเบียน (Click :https://goo.gl/AoHQBS ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทางหน้าเพจและแจ้งทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 2.2 แข่งขันและประกาศผู้ชนะการประกวด ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00-13.30 น.และเริ่มแข่งขันในเวลา 13.30-16.00 น. ณ เวทีกลาง 3. กติกาการแข่งขัน 3.1 ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย 3 คน…

By: BCSTadmin

Drawing Contest 2017 หลักเกณฑ์ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกชายเล” (Shorebirds) งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 1.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 1.1 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 1.2 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2.ระยะเวลาการรับสมัคร 2.1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 โดยกรอกฟอร์มลงทะเบียนนี้ (Click : https://goo.gl/x5gVGJ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทางเพจ และอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 2.2 แข่งขันและประกาศผู้ชนะการประกวด ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น.และประกาศผลผู้ชนะเวลา 14.00 น. ณ เวทีกลาง 2.3 เริ่มแข่งขันในเวลา 10.30 – 13.30…


http://twitter-widget.com/blog/button-html/