Skip to content

By: BCSTadmin

ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมงานประชุมสมาชิกราย 2 เดือน ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิโลกสีเขียว โดยภายในงานมีการเสวนาภายใต้หัวข้อการอัพเดทชนิดนกในเมืองไทย: ชนิดใหนใหม่-ยุบ-แยก โดยได้รับเกียรติจาก อ.ฟิลลิป ราวด์ นักปักษีวิทยามือหนึ่งของเมืองไทยมาร่วมให้ความรู้ สำหรับสไลด์ประกอบงานเสวนา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> BCST Species Update

By: BCSTadmin

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรม Intro to Bird Ringing Workshop เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) ผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ และขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมทุกท่าน สำหรับสไลด์ประกอบการบรรยายในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อ ดังนี้ ความสำคัญของพื้นที่ปากทะเล-แหลมผักเบี้ย ในการเป็นเส้นทางอพยพหลักของนกอพยพ โดยคุณนิรวาน พิพิธสมบัติ ประโยชน์ของการใส่ห่วงขานกต่อการวิจัยนกอพยพ และการอนุรักษ์ โดย อ.ฟิลลิป ราวด์ การวิจัยและใส่ห่วงขานกในพื้นที่อนุรักษ์น้ำคำ จ.เชียงราย โดยคุณวรพจน์ บุญความดี

By: BCSTadmin

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “สำรวจประชากรนกเขาใหญ่ 2559” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักดูนกและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลก มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 210 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 117 คนซึ่งปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นในหัวข้อ “Bird wave แกงค์นกกินแมลงป่าเขาใหญ่” ระหว่างที่กิจกรรมดำเนินไปทั้งสองวัน มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นนก (bird wave) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหล่าบรรดานกป่าที่ กินแมลงเป็นอาหารมารวมฝูงหากินไปพร้อมๆกันในป่า สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจได้ที่ รายงานผลการสำรวจประชากรนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2559 During 27-28 February 2016, BCST organised the annual “Khao Yai Bird Census 2016″ at Khao Yai National Park. The aim of the activity was to promote citizen…

By: BCSTadmin

ใบแถลงข่าวฉบับที่ 1 กรณี “ให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์ม พื้นที่หมู่ทีี่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร”            เนื่องจากพื้นที่ภาคเกษตรนาเกลือและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ เป็นอาชีพตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รายได้ให้แก่ชุมชนรากหญ้าโดยตรง กระตุ้นภาคเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน            แต่นโยบายส่งเสริมการสร้างพลังงานทางเลือกที่สะอาด(โซล่าร์ฟาร์ม)ภายใต้การกำกับของรัฐบาล ณ  ปัจจุบัน กับการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์มโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเกษตรนาเกลือและการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติของตำบลโคกขาม หมู่ที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตการสร้างบนพื้นที่จำนวนประมาณ 40 ไร่ กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ (3,000,000 วัตต์) ระยะทำสัญญา 25 ปี อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ดินภาคเกษตรนาเกลือและเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติไปอย่างสิ้นเชิงถาวร รวมถึงประกาศเป็นพื้นที่ภาคเกษตรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร           ในนามชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขามและเครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริหารจัดการทรัพยากรมาตลอดระยะเวลา 18  ปี จนมาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ “เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนฐานรากที่รัฐบาลเคยกล่าวไว้เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น”  รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อให้ทบทวนย้ายสถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์ม ดังนี้            1. สถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์มตั้งอยู่ในเขตการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทย…

By: BCSTadmin

เมื่อถึงฤดูทำรังวางไข่ทีไร ก็จะพบกับปัญหาลูกนกตกจากรังทุกที ลองมาดูกันครับว่าเมื่อพบลูกนกตกแล้ว เราจะทำอย่างไรต่อดี Download >> Thai Baby Bird Identification Guide


http://twitter-widget.com/blog/button-html/