Skip to content

By: BCSTadmin

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> ใบสมัครประกวดวาดภาพระบายสี ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครได้ที่ >> หลักเกณฑ์ ประกวดวาดภาพระบายสี

By: BCSTadmin

Total donation as of 9 September 2016: 11,931 USD BCST would really like to thank again for everyone who has been part of the support. The project wouldn’t be able to kick off without any of your help. We are still opening for more donations to help us extend our work on this project for a longer period of time….

By: BCSTadmin

วันนี้ (9 กันยายน) ตัวแทนจากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนจาก Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) และมูลนิธิโลกสีเขียว ได้เดินทางไปดูพื้นที่บริเวณบ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่สมาคมฯ ต้องการเช่าเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตอนนี้ในพื้นที่มีนกอพยพเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมากแล้ว โดยเฉพาะนกน็อทใหญ่ (Great Knot) ซึ่งมีสถานภาพ “ใกล้สูญพันธุ์” ในระดับโลกตามบัญชีรายชื่อ IUCN Red List โดยพบรวมกันเป็นฝูงใหญ่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีฝูงนกชายเลนที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามในระดับโลกอีกมากมาย เช่น นกอีก๋อยใหญ่ นกปากแอ่นหางลาย และนกสติ๊นท์คอแดง นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกับคนในพื้นที่ รวมทั้งเกษตรกรนาเกลือรายใหญ่เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์นกชายเลน รวมทั้งทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรนาเกลือ และยังมีโอกาสได้หารือกับตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานในพื้นที่บ้านปากทะเล เนื่องจาก ทช. มีพื้นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ติดกันกับบริเวณที่สมาคมฯ ต้องการเช่าโดยตรง สมาคมอนุรักษ์นกฯ จะดำเนินงานภายใต้โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และจะรายงานความคืบหน้าเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน คุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์แหล่งอาศัยสำหรับนกชายเลนปากช้อน และนกชายเลนอพยพอื่นๆอีกจำนวนมากที่ถูกคุกคามในระดับโลก สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bcst.or.th/?page_id=4755

By: BCSTadmin

BCST would really like to thank all donors for the support. It’s been a very exciting week for us since we first launched the campaign. We are pleased to announce that we have finally reached our first target of 10,000 USD. This amount of donation will enable us to secure and manage the land of approximately 6 hectares at Pak…

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 9-24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัด กิจกรรมโครงการนับนกน้ำฤดูหนาวเอเชีย 2559 (mid-winter Asian waterbird census 2016) ซึ่งเป็น กิจกรรมหลักที่จัดมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกปี โดยปีนี้ มีอาสาสมัครนักดูนกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 150 คน นอกจากนั้นยังได้รับความการสนับสนุนข้อมูลจากสถานีวิจัยสัตว์ป่า 3 แห่ง ในสังกัดกลุ่มงานวิจัยสัตว์ ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้แก่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการลงพื้นที่ สำรวจจำนวน 88 แห่งทั่วประเทศ สามารถรวบรวมชนิดนกน้ำที่พบได้ 115 ชนิด (จากประชากรนกน้ำทั้งหมด 189 ชนิด) มีประชากรนกน้้าที่นับได้ทั้งสิ้น 143,449 ตัว โดยนกที่ พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็ดแดง (Lesser Whistling-duck) จำนวน 25,504 ตัว รองลงมาคือ นกยางควาย…


http://twitter-widget.com/blog/button-html/