Skip to content

สำรวจประชากรนกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

alt

ร่วมสำรวจประชากรนก ครั้งที่ 3
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2553

เชิญร่วมสำรวจประชากรนก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เนื่องจากเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ผืนป่าแห่งนี้จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน (Asian Heritage Site) และ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้รับการบันทึกเป็น “พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก” (Important Bird Area-IBA) เนื่องจากพบว่ามีชนิดพันธุ์นกอยู่กว่า 350 ชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ  โดยนกอพยพที่มาในฤดูหนาวบางชนิดมีสถานะที่ถูกคุกคามระดับโลก เช่น นกขมิ้นขาว และนกลุมพูแดง และนกประจำถิ่นที่มีสถานะใกล้ถูกคุกคามระดับโลก เช่น นกเงือกสีน้ำตาล นกกก ไก่ฟ้าพญาลอ และนกอ้ายงั่ว เป็นต้น   ปัจจุบันนี้ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ห่างไกลกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก การแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูง เกิดความเครียดทำให้บุคคลทั่วไปสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวน้อยลง กิจกรรมดูนกเป็นกิจกรรมที่สามารถชักนำคนเข้ามาสัมผัสและรู้จักธรรมชาติรอบตัว นกเป็นสัตว์ที่น่ารัก สวยงาม ทำให้จิตใจเบิกบานและมีความสุข นอกจากนี้กิจกรรมดูนกยังช่วยฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจให้อ่อนโยน ความใจเย็น และการดูนกยังมีส่วนช่วยทำให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อนอยู่ในปัจจุบัน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจ และรักการดูนก ร่วมกันสำรวจ และนับประชากรนก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2552 ผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 940 1082-83 โทรสาร 02 940 1084  อีเมล์ bcst@bcst.or.th

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม