Skip to content

อนุรักษ์นกและพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน

โครงการอนุรักษ์นกและพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทยตอนใน เป็นโครงการที่ดำเนินการให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์นกและพื้นที่สำคัญ ที่นกอาศัยอยู่รวมทั้งนกที่อพยพที่ผ่านเส้นทางในฤดูอพยพของนก ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม