Skip to content

ข่าวเกี่ยวกับสมาคม

สมาคมอนุรักษ์นกฯส่งหนังสือขอทราบความคืบหน้าเรื่องการอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดำ
เลือกตั้งซ่อม – วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556
โครงการนับนกน้ำเอเชีย พ.ศ. 2556 (Asian Waterbird Census 2013)
งานประชุมประจำ 2 เดือน – วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2556
งานประชุมประจำ 2 เดือน – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556
Long tail For Long life
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมอนุรักษ์นกฯและคณะกรรมการ
ผลงานสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554-2555
ภาพวาดระบายสีที่ได้รับรางวัล ในเทศกาลดูนกเอเชีย ครั้งที่ 3
โครงการอบรมจำแนกชนิดนกน้ำนกชายเลน “ความหมายบนปลายปีก” รุ่นที่ 1
วิชา นรังศรี ตัวแทนจาก BCST ได้รับเชิญออกรายการ”ข่าวข้นรับอรุณ”
งานประชุมประจำ 2 เดือน – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศ บ้านปากทะเล
สมาคมอนุรักษ์นกฯคัดค้านโครงการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือน้ำลึก จ.กระบี่
งานประชุมประจำ 2 เดือน – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ขอเชิญร่วมงาน “อนุรักษ์ภูมิปัญญา…ร่วมรักษานกชายเลน”
งานประชุมประจำ 2 เดือน – วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555
เทศกาลดูนกเอเชีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 (3rd Asian Bird Fair, 2012)
ประกาศผล การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “เพราะ..นก..คือนักปลูกป่า”
กิจกรรมนับนกน้ำเอเชีย ครั้งที่ 12
งานสำรวจประชากรนก อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครั้งที่ 4
ก้าวสู่วงการสัมมนาระดับชาติ
ดำเนินการมอบสื่อการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดำให้กับโรงเรียนโดยรอบเขานอจู้จี้
การจัดฝึกอบรม “การจำแนกนกน้ำนกชายเลนเบื้องต้น เพื่อสานความรู้ สู่เยาวชน” จ.เพชรบุรี
การสำรวจพื้นที่สำคัญสำหรับนกในเส้นทางการบินอพยพเอเชีย-ออสเตรเลีย
ดำเนินการมอบสื่อการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดำให้กับโรงเรียนโดยรอบเขานอจู้จี้
งานสำรวจนก ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด