Skip to content

โครงการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน

ร่วมกันอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน
และนกชายเลนอพยพอื่นๆในอ่าวไทยตอนใน

วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อรักษาพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
สำหรับนกชายเลนปากช้อนและนกชายเลนอพยพในประเทศไทย

Click here for English page

donate2

อัพเดท: ตอนนี้สมาคมอนุรักษ์นกฯ ระดมทุนได้ตามเป้าหมายขั้นแรกแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถเริ่มเช่าและบริหารพื้นที่ได้เป็นเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องการการสนับสนุนจากทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ต่อไปในอนาคต

sbs_pak-thale1

นกชายเลนปากช้อน เป็นนกอพยพที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง
โดยมีประชากรเหลือเพียงไม่ถึง 200 คู่

วิธีดำเนินการ

  • เช่าพื้นที่และบริหารจัดการเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมสำหรับนก

waders01

ความเป็นมา

ปัจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน กำลังถูกคุกคามโดยปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นอย่างหนัก โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากนาเกลือไปเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะราคาเกลือทะเลที่ตกต่ำ รวมทั้งการขยายตัวของเขตเมือง ซึ่งทำให้เกิดโครงการพัฒนาที่เข้ามาคุกคามพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) และนกชายเลนอพยพอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งนกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s Greenshank) และนกน็อตใหญ่ (Great Knot) ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก ใช้พื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งหาอาหารและแหล่งพักพิงในช่วงน้ำทะเลขึ้นสูง การสูญหายไปของพื้นที่นาเกลือจำนวนมากจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อโอกาสในการหาอาหาร ไปจนถึงโอกาสในการรอดชีวิตของนกอพยพเหล่านี้

บ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่อพยพหลักของนกชายเลนปากช้อน และเป็นพื้นที่ที่มีรายงานของนกชายเลนปากช้อนเป็นจำนวนมากที่สุดในเมืองไทยเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ พื้นที่นาเกลือบ้านปากทะเลยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำอีกกว่า 50 ชนิด เป็นจำนวนมากกว่า 7,000 ตัวตลอดช่วงฤดูหนาว จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญที่สุดต่อการอนุรักษ์นกชายเลนในเมืองไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์นกชายเลน โดยดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำนาเกลือ กิจกรรมดูนก และการบริหารพื้นที่โดยตรง

sbs_pak-thale4การเช่าที่ดินเป็นแผนงานระยะสั้น
ในระยะยาว สมาคมฯ ต้องการระดมทุนเพื่อซื้อที่ดิน
และบริหารอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ด้านอนุรักษ์

ร่วมกันอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน

สนับสนุนโครงการของสมาคมฯ
บริจาคเงินเข้าโครงการของสมาคมสมาคมอนุรักษ์นกฯ

ธนาคารทหารไทย  สาขา งามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 026-2-67476-5
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

โปรดส่งรายละเอียดการโอนเงินมาที่ bcst@bcst.or.th
โทร. 02 588 2277

sbs_pak-thale3