Skip to content

วิธีการสั่งจองซื้อสินค้า

วิธีการสั่งจองซื้อสินค้ามี 2 วิธี

1.ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมอนุรักษ์นก และธรรมชาติแห่งประเทศไทย
    ธนาคารทหารไทย สาขางามวงศ์วาน  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-2-67477-3

2. ติดต่อดูสินค้าด้วยตนเองที่ :

     สมาคมอนุรักษ์นก และธรรมชาติแห่งประเทศไทย เลขที่ 221 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 27 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

หมายเหตุ

**กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่  ผู้ติดต่อ
มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดส่งสินค้า

**เมื่อสั่งสินค้าแล้ว กรุณาส่งรายการสินค้าพร้อมสำเนาการโอนเงิน
หรือธนาณัติมาที่มาทางไปรษณีย์
หรือ โทรสาร 02-588-2277

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-588-2277 หรือ 086-376-6824