友情链接: 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 六合 威尼斯人网址
ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการไปเยือนเกาะมันใน หากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ « Bird Conservation Society of Thailand

Skip to content

ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการไปเยือนเกาะมันใน หากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ

30 April 2012no comments Uncategorized

หลังจากที่ได้ทำการสำรวจนกบนเกาะมันใน นอกชายฝั่ง จ.ระยอง ในวันที่ 9-16 เมษายน 2555 ข้าพเจ้าไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นเหตุให้นักดูนกและนักถ่ายภาพนกเป็นจำนวนมากไปเยือนที่เกาะดังกล่าวด้วย ทางสถานีวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีความห่วงใยว่าการที่มีคนจำนวนมากบนเกาะอาจก่อให้เกิดการรบกวนธรรมชาติมากเกินไป และส่งผลกระทบต่อโครงการวิจัยต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคต

ข้าพเจ้าเลือกเกาะมันในเป็นสถานที่สำหรับเก็บข้อมูลนกอพยพในภาคตะวันออกของไทยเมื่อได้พิจารณาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วว่ามีโอกาสพบนกอพยพหลายชนิดที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งสมมติฐานนี้ก็ได้รับการพิสูจน์ในวันที่ 9-16 เมษายน ที่ผ่านมาด้วยรายงานการพบครั้งที่2ในประเทศไทยของนกแต้วแล้วพันธุ์จีน (Fairy Pitta) และนกอพยพที่หายากอีกหลายชนิด เช่น นกแซวสวรรค์หางดำ (Japanese Paradise-flycatcher) จำนวน 13-14 ตัว

ทว่าเกาะมันในไม่ได้เป็นสถานที่เปิดสำหรับการท่องเที่ยว (นอกเหนือไปจากทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวมาชมสถานีวิจัยและบ่อเลี้ยงลูกเต่าทะเลที่บริเวณท่าเรือ)  ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งให้ความร่วมมือกับข้าพเจ้าและทีมนักวิจัยเป็นอย่างดีก็มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อการวิจัยในอนาคต เนื่องจากการที่มีนักดูนกและนักถ่ายภาพนกไปเยือนจำนวนมากย่อมก่อให้เกิดการรบกวนอย่างเลี่ยงไม่ได้

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่นักถ่ายภาพนกหลายท่านได้มีส่วนในการเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางปักษีวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักถ่ายภาพนกรายงานข้อมูลนกมายังคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลนก (BCST Records Committee) ข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีหลายท่านได้พบนกหายากและนกที่มีข้อมูลน้อยหลายชนิด (ซึ่งรวมไปถึงนกแต้วแล้วพันธุ์จีนที่น่าจะพบอีก 2-3 ตัวบนเกาะมันในหลังจากตัวที่ถูกใส่ห่วงขาไปเมื่อวันที่ 13 เมษายน) ทำให้มีคนจำนวนมากต้องการที่จะพบและถ่ายภาพนกเหล่านั้นด้วยตัวเองเช่นกัน

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากนักดูนกและนักถ่ายภาพนกทุกท่านให้หลีกเลี่ยงการไปเยือนเกาะมันในโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสียก่อน ด้วยเกรงว่าจะไม่มีนักดูนกและนักถ่ายภาพนกได้รับอนุญาตให้เข้าเกาะมันในอีกเลยในอนาคต

ข้าพเจ้าขอเสนอเกาะมันนอกที่ตั้งอยู่ใกล้กันเป็นอีกทางเลือก เนื่องจากเกาะแห่งนี้มีปริมาณนกอพยพที่หายากเป็นจำนวนทัดเทียมหรืออาจจะมากกว่าเกาะมันในเสียอีก นอกจากนี้เกาะมันนอกยังมีสถานที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมค้างคืน นักดูนกและนักถ่ายภาพนกจึงน่าจะลองมองหานกอพยพบนเกาะมันนอกหรือเกาะอื่นๆในอ่าวไทย เช่น เกาะสีชัง เกาะเสม็ด เกาะช้าง และเกาะกูด ซึ่งล้วนมีศักยภาพที่จะพบนกอพยพหายากและนำมาซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่าได้ไม่แพ้กัน

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ฟิลิป ดี ราวด์

___________________________________________________________________

ถอดความเป็นภาษาไทยโดย วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

อ่านแถลงการณ์ต้นฉบับได้ที่ http://www.bcst.or.th/?p=929&lang=en

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.