友情链接: 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 六合 威尼斯人网址
ขอเชิญร่วมงาน “อนุรักษ์ภูมิปัญญา…ร่วมรักษานกชายเลน” « Bird Conservation Society of Thailand

Skip to content

ขอเชิญร่วมงาน “อนุรักษ์ภูมิปัญญา…ร่วมรักษานกชายเลน”

17 March 2012no comments Uncategorized


สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล จัดงาน “อนุรักษ์ภูมิปัญญา ร่วมรักษานกชายเลน” ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณนาเกลือหมู่ 2 ต.ปากทะเล เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชนให้แก่บุคคลภายนอกและเยาวชนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของบ้านปากทะเล อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่เรื่องราวการเดินทางนับพันไมล์ของนกชายเลนอพยพนานาชนิดที่อาศัยอยู่ใน ต.ปากทะเล จนนำไปสู่ความตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นอันมีค่าของอย่างยิ่งของชุมชน

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงชุมชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวาดภาพสำหรับเยาวชน การแข่งขันด้านภูมิปัญญา เช่น การแข่งขันถีบกระดานบนนาเกลือ การแข่งขันหาบเกลือผลัดผสม เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ของชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง ให้เกิดความสามัคคีและมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

การจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ “ตำบลปากทะเล” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางแก่ สถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยวทั่ไป นักดูนกชาวไทยและชาวต่างชาติ จนนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนบ้านปากทะเล

กำหนดการวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ณ ศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศ บ้านปากทะเล หมู่ 2 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

06.00 น.- 08.00 น. “ดูนกยามเช้า” กับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (ณ แหล่งดูนกชายเลน นาเกลือหมู่ 2)
08.00 น.- 08.45 น. ลงทะเบียนเข้างาน
09.00 น.- 09.45 น. พิธีเปิดงาน “อนุรักษ์ภูมิปัญญา…ร่วมรักษานกชายเลน” โดย…ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลสำคัญของชุมชนบ้านปากทะเล ร่วม เดินชมนิทรรศการภายในงาน
09.45 น.-10.00 น. ประธานเปิดงาน ร่วมเดินชมนิทรรศกาลและทักทายผู้ร่วมงาน
10.00 น.- 10.30 น. ชมละครหุ่นมือเรื่อง “ปากช้อนผจญภัย” โดย… กลุ่มประกายดิน จากโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จ. เพชรบุรี(เวทีหลัก)
10.30 น.-14.00 น. ลงทะเบียนประกวดวาดภาพนักเรียนระดับ ประถมปลาย,มัธยมต้น ส่งผลงานเวลา 14.00 น. (ลานกิจกรรม)
11.00 น.-12.00 น. “ ภูมิปัญญา ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ ” โดย…เจ้าหน้าที่สมาคมอนุรักษ์นกฯ(ห้องประชุม)
12.00 น.- 13.30 น. พักเที่ยง-พร้อมเดินชมนิทรรศการ
13.30 น.- 14.00 น. ส่งผลงานวาดภาพเพื่อดำเนินการตัดสิน
13.00 น.- 15.30 น. ชมการแข่งขันหาบเกลือ และถีบกระดาน (ลานกิจกรรม)
15.30 น.- 16.00 น. ประกาศผลการตัดสิน การแข่งขัน การประกวดภาพวาด และมอบของรางวัลโดย…นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (เวทีหลัก )
16.00 น. พิธีปิด (เวทีหลัก )

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ติดต่อผู้ประสานงาน
นางสาวพัชราวดี บุตรดีขันธ์ โทร.087-809-5984
นายฉัตรชัย เหลิมทอง โทร. 086-218-8087
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา/สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.