Skip to content

เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่14 วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2558

25 September 2015no comments Uncategorized

กำหนดการ ”เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 14”  (Thailand Bird Fair 2015)

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

07.30-09.00 น.   กิจกรรม “ดูนกในเมือง (Bird Walk)”

11.00 – 18.00 น.  ชมนิทรรศการจากหน่วยงานของภาครัฐ องค์กรเอกชน เครือข่ายอนุรักษ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ร้านค้า   ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมดูนกและการ                                  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

13.00 – 15.00 น.  ลงทะเบียนผู้แข่งขันประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

16.00 – 16.30 น.  ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดวาดภาพพร้อมประกาศนียบัตร

 

ลานกิจกรรม/เวที

09.00-10.00 น.  พิธีเปิดงาน “เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 14”10.00-11.15 น.    เสวนาหัวข้อ “นกใกล้ตัวคุณ (Bird Around Us)” โดย ครอบครัวสมาชิก/ คุณวัชระ สงวนสมบัติ และ

คุณอิงคยุทธ สะอา

11.30-12.30 น.    เสวนาหัวข้อ “นกปิ๊ดจะลิว เซนซัส: ตรวจสุขภาพเมืองเชียงใหม่” โดย ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

13.00-13.45 น.    กิจกรรมแนะนำอุปกรณ์ดูนก

14.00-16.00 น.    กิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้นกเมืองไทย” ระดับมหาวิทยาลัย

16.15-17.30 น.    การบรรยาย “การวาดภาพนกในเมือง” หัวข้อ Birds in the City  พร้อมประกาศผู้ชนะการประกวดวาดภาพ โดย คุณอายุวัต เจียรวัฒนกนก และ คุณสมิทธิ์ สุติบุตร์

17.30-18.15 น.     การแสดงเปียโน โดย น้องบีโธเฟียน เด็กมหัศจรรย์ด้านเปียโนวัย 10 ขวบ

18.00-20.00 น.    กิจกรรม Night Watch in the City โดย กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (Siamensis)

 

ห้องบรรยาย

10.00-10.30 น.    บรรยายหัวข้อ “ธรรมชาติปั่นเมือง (Bangkok Nature Bike)” โดย  ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว

10.40-11.10 น.    บรรยายหัวข้อ กำจัดไมยราบยักษ์ พิทักษ์นกหัวโตมลายู Malaysian Plover (Charadius peronei)  โดย นายสิทธา คุ้มวงศ์วาน

11.20-11.50 น.    บรรยายหัวข้อ “เดินตามหลัง ‘เขา’ นับทัพเหยี่ยวเขาดินสอ ” โดย คุณชื่นชม หังสสูต ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ

13.00-14.10 น.    บรรยายหัวข้อ “เมาท์เรื่องนกในเมือง กับ 2 แฟนคลับ bird walk” โดย น้องเอิร์ธ และน้องเพิ่ม

14.20-15.50 น.    บรรยายหัวข้อ “เปิดตำนานนกแสกทุ่งหญ้า (Eastern Grass Owl Research)” โดย ดร. เอกลักษณ์ คันศร หน่วยวิจัยปักษีวิทยาสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์                                               (MUNA-ENORU)

16.00-16.50 น.    บรรยายหัวข้อ “ห้องเรียนธรรมชาติ (Nature School-Home School)” โดย คุณไพโรจน์ ลิ้มเจริญ ประธานกลุ่มห้องเรียนธรรมชาติ และคุณโชคนิธิ คงชุ่ม ประธานกลุ่มใบไม้

 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

07.00-10.00 น.    แข่งขันดูนก (Junior Bird Race) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 

ลานกิจกรรม/เวที

10.00-11.00 น.    เสวนาหัวข้อ “หลักกิโลเมตรที่ 1 ของคนถ่ายภาพนก (Bird Photographer Begin)”  โดยคุณจเร เมฆแก้ว และคุณสิขรินทร์ สังขทัต ณ อยุธยา

11.30-12.00 น.    มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “สัตว์ในเมือง (Wild City)”

12.30-13.30 น.    แนะนำอุปกรณ์การดูนกและการถ่ายภาพนก

14.00-15.00 น.    เสวนาหัวข้อ โดย ทีมงาน Witcast (แทนไท ประเสริฐกุล และอาบัน)

15.30-16.30 น.    เสวนาหัวข้อ “สัตว์ป่า (ไม่) น่าเลี้ยง (Illegal Wildlife Trade)” โดย คุณ Nancy Gibson, น.สพ. เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ สัตวแพทย์ประจำหน่วยช่วยเหลือนกป่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ดร. ศุภากร ปทุมรัตนาธาร จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

16.40-17.20 น.    การแสดงเปียโน โดย น้องบีโธเฟียน เด็กมหัศจรรย์ด้านเปียโนวัย 10 ขวบ

17.20-18.00 น.    การแสดงดนตรี โดยคุณ Mayah Loveusoul

18.00-19.00 น.    พิธีปิดงาน “เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 14”

 

ห้องบรรยาย

10.00-10.30 น.    บรรยายหัวข้อ “Nest Box Project รังนกนั้น สำคัญไฉน” โดย น.สพ. เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ สัตวแพทย์ประจำหน่วยช่วยเหลือนกป่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.40-11.10 น.    บรรยายหัวข้อ “The Introduction of EAAPF, and the importance of Thailand as the heart of the Flyway” by EAAFP ประเทศเกาหลี

11.20-11.50 น.    บรรยายหัวข้อ “Wild in the City” โดย ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (Siamensis)

14.00-15.00 น.    บรรยายหัวข้อ “การจัดสวนเพื่อนนก (Bird Friendly Garden)” โดย คุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล และทีมงานเพจมือเย็นเมืองเย็น

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

14th Thailand Bird Fair schedule
21-22 November 2015 at Queen Sirikit Park, Bangkok

“Birds in the city”

Saturday 21st November 2015

07.30 – 09.00      Birding in Queen Sirikit Park (led by skillful birders)
11.00 – 18.00      Enjoy “Lucky Draw for Conservation”

13.00 – 15.00      Drawing contest

16.00 – 16.30      Drawing contest awards ceremony

Outdoor stage

09.00-10.00        Open ceremony

10.00-11.15        “Birds Around Us” By BCST’s family members / Mr. Watchara Sangaunsombut and Mr. Ingkayut Sa-ar

11.30-12.30        “Red-whiskered Bulbul Census” by Lanna Bird and Nature Conservation Club

13.00-13.45        “Suggestion for Bird watching gear”

14.00-16.00        “Fan Pan Tae: Birds” (University student level)

16.15-17.30        “Bird Drawing on stage” by Mr. Ayuwat Jearwattanakanok and Mr. Smith Sutibut

17.30-18.10        Enjoy the music by young Thai pianist

18.00-20.00        “Night Watch in the City” (led by Siamensis team)

 

Siminar room

10.00-10.30        Nature Bike in Bangkok by Dr. Saranarat Kanjanavanit, Green World Foundation

11.40-11.10        Clearing Plant Covers to Increase Nesting Areas for Malaysian Plover (Charadius peronei) at Laem Pak Bia Beach, Petchaburi Province by Mr. Chittha Kumvongvan

11.20-11.50        Diurnal passage migrants at Khao Dinsor by Flyway Foundation

13.00-14.10        Birds in the City by Bird Walk Fan Club by Sarawin Kritpichitkrai, Tachin Rungwattanasophon

14.20-15.50        Eastern Grass Owl Research by Dr. Akalak Kunsorn Mahidol University Nakhon Sawan Campus-Environmental Ornithology Research Unit (MUNA-ENORU)

16.00-16.50        Nature School-Home School by IUCN, Baimai

 

Sunday 22nd November 2015

07.00-10.00        Bird Race in Public Park (Elementary school student level)

 

Outdoor stage

10.00-11.00        “Bird Photography Begins” by Thail bird photographer teams

11.30-12.00        Birds photo contest awards ceremony

12.30-13.30        “Suggestion for Bird photographer gear”

14.00-15.00        “Fun Facts in Backyard” by Witcast team

15.30-16.30        “Illegal Wildlife Trade” by Mrs. Nancy Gibson, Dr. Benchapol Lorsunyaluck, DVM. Wildlife and plant conservation officer and Dr. Supakrn Patumratthanatan. Department of National parks

16.40-17.20        Enjoy the music by young Thai pianist

17.20-18.00        Enjoy the music by Mayah Loveusoul

18.00-19.00        Closing ceremony

 

Siminar room

10.00-10.30        Nest Box Project  by Dr. Benchapol Lorsunyaluck, DVM. from Exotic Pet Clinic, Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital KampaengSaen

10.40-11.10        The Introduction of EAAPF, and the importance of Thailand as the heart of the Flyway by EAAFP

11.20-11.50        Wild in the City by Dr. Nonn Panitvong (www.siamensis.org)

14.00-15.00        Bird Friendly Garden by Mr. Roongroj Jukmongkol, Meuyen facebook fanpage and Shma Company Limited

 

 

banner TBF 2015 FINAL

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.


http://twitter-widget.com/blog/button-html/