友情链接: 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 威尼斯人会员开户 威尼斯人会员注册 威尼斯人平台 线上威尼斯人开户 线上威尼斯人注册 威尼斯人手机版 六合 威尼斯人网址
งานสำรวจนก ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด « Bird Conservation Society of Thailand

Skip to content

งานสำรวจนก ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

08 January 2012no comments Uncategorized

 งานสำรวจนก ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2554

โดย…สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

                การสำรวจนกในพื้นที่ “ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน” บนเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ โดยใช้เวลาสำรวจประมาณ 1 วันครึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 54 เวลา 08.30 น. (เนื่องจากฝนตกไม่สามารถเดินสำรวจได้) ถึงเวลา 18.00 น. และวันที่ 8 ต.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 12.00 น. พบนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน 35 ชนิด ประกอบไปด้วยนกอพยพและนกประจำถิ่น การสำรวจครั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่สำรวจออกเป็น 3 เส้นทางด้วยกัน คือ 1) เส้นทางสำรวจเขาล้าน 2) เส้นทางสำรวจป่าชายเลนและป่าชายหาด
3) เส้นทางสำรวจโดยรอบพื้นที่ของศูนย์ราชการุณย์

เส้นทางสำรวจเขาล้าน

                การเดินสำรวจนกบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาล้าน ลักษณะภูมิประเทศคล้ายป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงและมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้พอสมควร แต่มีความหลากหลายของนกค่อนข้างน้อย พบนกหากินอยู่ในเส้นทาง 2 ชนิด และได้ยินเสียงร้องประมาณ 3 ชนิด อาจเป็นเพราะ การสำรวจในครั้งนี้มีเวลาน้อยเกินไป อย่างไรก็ตามจากการสำรวจเส้นทางนี้พบว่า มีพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจหลายชนิด เช่น บิโกเนีย(พบหลายจุด) และดอกไม้ที่ขึ้นอยู่บนลานหิน 2-3ชนิด แต่ไม่ทราบชื่อที่แน่นอน (ปลายเส้นทางบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาล้านและทางหน้าผาด้านซ้ายมือติดกับทะเล) 

เส้นทางสำรวจป่าชายเลนและป่าชายหาด

                เริ่มต้นสำรวจบริเวณหลังห้องน้ำใกล้กับพิพิธภัณฑ์ของศูนย์ราชการุณย์โดยเดินเท้าเข้าไปในเส้นทางที่มี ลักษณะเป็นป่าโปร่งที่ไม่ทึบมากนักแต่มีสภาพของไม้พื้นล่างที่สมบูรณ์พอสมควรและมีความชื้นที่ดี สังเกตได้จากพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ขึ้นอยู่ตลอดเส้นทาง เช่น มอส เฟิร์น ดอกไม้ที่ขึ้นตามพื้นดิน และกล้วยไม้ บริเวณนี้อุดมไปด้วยต้นเสม็ดแดงที่มีขนาดใหญ่บ่งบอกถึงอายุของต้นไม้ มีนกหากินอยู่ในบริเวณนี้พอสมควร บางจุดของเส้นทางนี้เป็นป่าที่มีน้ำท่วมถึงคล้ายพรุแต่ไม่ใช่ จึงมีความน่าสนใจที่อาจนำไปสู่การทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับระบบนิเวศได้เช่นกัน  นกที่เด่นมากที่สุด คือ นกปรอดเหลืองหัวจุก นอกจากนี้ยังมีนกขนาดเล็กเช่น นกกระจิบธรรมดา เส้นทางนี้พาเดินออกมาตรงบ้านพักเจ้าหน้าที่สองหลังก่อนข้ามฝายทดน้ำ

อีกเส้นทางหนึ่งเป็นการเดินเลียบไปตามแนวป่าชายเลนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะทางด้านซ้ายมือของเส้นทางเป็นเขาล้านที่ลาดชันลงมาโดยมีน้ำไหลซึมออกมาเป็นช่วงๆ ก่อนจะบรรจบกับน้ำเค็มทางด้านขวามือของเส้นทางทำให้ระบบนิเวศบริเวณนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ

ทางด้านขวามือเป็นป่าชายเลนที่ประกอบไปด้วย ต้นแสม ต้นโกงกาง ต้นฝาด และต้นพังการหัวสุมดอกแดง ซึ่งสามารถเป็นแหล่งอาหารของนกขนาดเล็กเช่น นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีม่วง ซึ่งเป็นนกที่พบได้ไม่ง่ายนักในหลายพื้นที่ รวมทั้งคาดว่าอาจจะมีนกกินปลีคอสีทองแดงซึ่งเป็นนกที่พบว่าชอบหากินอยู่กับต้นพังกาหัวสุมดอกแดงมากโดยเฉพาะที่บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว จ.ตราด มีเยอะมากแต่กลับไม่พบในจังหวัดอื่นที่อยู่ตามชายฝั่งด้วยกัน

ตามพื้นดินบนเส้นทาง พบกบน้ำเค็ม 1 ชนิด ซึ่งในปัจจุบัน อาจไม่สามารถพบได้ง่ายนักตามแนวชายฝั่งทะเลหลายพื้นที่ และปูอีก 1 ชนิด พบพันธุ์ไม้หลายชนิดด้วยกัน เช่น กก กระดุมเงิน กระดุมทอง และดอกไม้ที่ชอบขึ้นอยู่บนลานหินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4-5 ชนิด นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้อิงอาศัยตามต้นเสม็ดขาว เส้นทางเดินเป็นดินทรายสลับกับดินเหลวบ้างคล้ายป่าพรุ ลึกเข้าไปจากปากทางประมาณ 150 เมตร เป็นลานกว้างเล็ก ๆ หนาแน่นไปด้วยต้นเสม็ดขาว ทุ่งหญ้า และทุ่งกระดุมทอง

ชนิดนกในเส้นทางนี้ยังไม่มีความหลากหลายเท่าใดนัก และคาดว่าน่าจะมีนกชนิดอื่น ๆ ที่หากินอยู่ในบริเวณนี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อได้พบว่ามีนกกินปลีคอสีม่วงหากินอยู่ในบริเวณนี้ รวมทั้งยังพบเห็นโพรงรังของนกโพระดก หรือนกหัวขวานอยู่บนต้นไม้ในบริเวณนี้ด้วย แต่ไม่พบตัวนก

เส้นทางสำรวจเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่มีความเหมาะสมต่อการจัดทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความหลากหลายของลักษณะพื้นที่มีสิ่งต่างๆ น่าสนใจหลายจุดด้วยกัน สามารถจัดแสดงป้ายสื่อความหมาย ตามจุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจโดยมีสภาพพื้นที่จริงเป็นแหล่งเรียนรู้     

เส้นทางสำรวจโดยรอบศูนย์ราชการุณย์

                การเดินสำรวจนกโดยรอบศูนย์ฯ สภาพพื้นที่มีหลากหลายประเภท แต่สามารถเดินดูนกได้อย่างสบาย ๆ เหมาะแก่การเริ่มต้นดูนกของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจและอยากลองหัดดูนก พื้นที่เด่น ๆ ของเส้นทางนี้ ได้แก่ บริเวณสวนสมุนไพร บริเวณรอบ ๆ บึงน้ำ บริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยวใกล้กับลานจอดเฮลิคอปเตอร์  ทุ่งหญ้าด้านในเขตพื้นที่ทหาร และบริเวณพื้นที่ปลูกสวนผลไม้ในช่วงที่ต้นไม้มีการผลิดอก

ข้อเสนอแนะ

การสำรวจนกตามเส้นทางทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าวข้างต้นพบว่า พื้นที่แห่งนี้ มีพันธุ์ไม้ที่สามารถเป็นแหล่งอาหารของนกไม่มากนัก (สำรวจเห็นเพียงต้นไทรและอาจมีชนิดอื่นด้วย) ทำให้ไม่มีความหลากหลายเพียงพอจนสามารถเป็นแหล่งอาหารของนกได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงทำให้มีนกเข้ามาอาศัยอยู่มากเป็นบางช่วงและมีน้อยเป็นบางช่วง (ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) แต่จากการสำรวจในครั้งนี้พบว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความโดดเด่นและน่าสนใจหลายจุดที่สามารถนำเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ค่อนข้างชัดเจน โดยผ่านการวางแผนจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ

รายชื่อนกที่พบในการสำรวจวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 1. นกปรอดเหลืองหัวจุก / Black-crested Bulbul
 2. นกปรอดคอลาย / Stripe-throated Bulbul
 3. นกปรอดหน้านวล / Yellow-vented Bulbul
 4. นกเขาใหญ่ / Spotted Dove
 5. นกเขาไฟ / Red Collared Dove
 6. นกขมิ้นท้ายทอยดำ / Black-naped Oriole
 7. นกจับแมลงคอแดง / Red-throated Flycatcher
 8. นกจับแมลงสีน้ำตาล /Asian Brown Flycatcher
 9. เหยี่ยวนกเขาชิครา / Shikra
 10. เหยี่ยวนกเขาหงอน / Crested Goshawk
 11. เหยี่ยวแดง / Brahminy Kite
 12. เหยี่ยวรุ้ง / Crested Serpent-Eagle
 13. นกเขาเปล้าธรรมดา / Thick-billed Green Pigeon
 14. นกปลีกล้วยเล็ก / Little Spiderhunter
 15. นกอีเสือสีน้ำตาล / Brown Shrike
 16. นกกินปลีคอสีม่วง / Purple-throated Sunbird
 17. นกกินปลีอกเหลือง / Olive-backed Sunbird
 18. นกสีชมพูสวน / Scarlet-backed Flowerpecker
 19. นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ / Arctic Warbler
 20. นกกาเหว่า / Asian Koel
 21. นกกระปูดใหญ่ / Greater Coucal
 22. นกยางเปีย / Little Egret
 23. นกยางกรอกพันธุ์ชวา / Javan Pond Heron
 24. นกจาบคาหัวเขียว / Blue-tailed Bee-eater
 25. นกเอี้ยงสาลิกา / Common Myna
 26. นกแซงแซวสีเทา / Ashy Drongo
 27. นกแซงแซวหางปลา / Black Drongo
 28. นกนางแอ่นบ้าน / Barn Swallow
 29. นกแอ่นกินรัง / German’s Swiftlet
 30. นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก / Pacific Swift
 31. นกจาบดินอกลาย / Puff-throated Babbler
 32. อีกา / Large-billed Crow
 33. ไก่ป่า / Red Junglefowl
 34. นกกระเต็นน้อยธรรมดา / Common Kingfisher
 35. นกแขวก / Black-crowned Night-Heron

ดำเนินการสำรวจโดย

นายวิชา นรังศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อนุรักษ์
นางสาวจินตนา จันทร์จุงจิตต์ ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานและการเงิน
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

Spread The Love, Share Our Article

 • Delicious
 • Digg
 • Newsvine
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.