Skip to content

By: BCSTadmin

โครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชีย 2015 (ASIAN MIDWINTER WATERBIRD CENSUS 2015) ทางสมาคมอนุรักษ์นกฯ มีกำหนดการคร่าวๆมาแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้ครับ -ในวันที่ ๑o มกราคม ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดประชุมอบรม “การจำแนกชนิดนกน้ำและนกชายเลนเบื้องต้น” ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ถนนพหลโยธิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่กิจกรรมนับนกน้ำจะเริ่มต้นขึ้น -กิจกรรมสำรวจนกน้ำตามโครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชีย 2015 จะเริ่มสำรวจในระหว่างวันที่ ๑๕-๓o มกราคม ๒๕๕๘ โดยทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสำรวจนกน้ำและนกอพยพในประเทศไทย AWC-TH 2015 ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ   กดดาวโหลดที่นี่   เงื่อนไขการรับเสื้อยืด AWC 2015 – เนื่องจากทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดทำเสื้อยืด AWC 2015 ในจำนวนจำกัด จึงขอรบกวนตัวแทนของแต่ละจุดนับนก แจ้งชื่อสมาชิกในทีม และขนาดเสื้อ(S,M,L,XL) ก่อนวันที่ ๒ o ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะแจกเสื้อตามจำนวนรายชื่อที่แจ้ง ในวันที่ ๑o…

By: BCSTadmin

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทุกรูปแบบในการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 13 ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน การให้ความอนุเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนด้วยสิ่งของต่างๆ อีกทั้งแรงกายและแรงใจ ในการจัดงานจากสมาชิกสมาคมฯ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ กรรมการ และท่านอื่นๆ อีกนับรวมร้อยกว่าชีวิต ทำให้การจัดงานผ่านไปได้ด้วยดีและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หากจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือไม่ได้รับความสะดวกประการใดในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมฯ ใคร่ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

By: BCSTadmin

Booth plan (ผังงานTBF 2014) Schedule (กำหนดการ งานเทศกาลดูนกเมืองไทยครั้งที่ 13) _อัพเดท 6 พย สามารถดาวโหลด ผังงาน  และ  กำหนดการ “งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ ๑๓”

By: BCSTadmin

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย    บริษัท แคนนอน(ประเทศไทย) จำกัด    และกรมพลาธิการทหารบก     ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ในงาน เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 13 ณ สถานตากอากาศบางปู จ. สมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30-16.00 น. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ข้าประกวด และท่านใดต้องการบริจาคภาพเข้าสมาคมอนุรักษ์นกฯ สามารถส่งfileภาพในงานหรือE-mail ให้ทางสมาคมอนุรักษ์นกฯ ได้ค่ะ ใบสมัครภาพถ่าย

By: BCSTadmin

RECORDS ROUND-UP June to mid-September 2014 Waterbirds Seven Indian Spot-billed Ducks (เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย) at Bung Boraphet (Nakhon Sawan) on 12 August (TNg), with two on 24 August (PJ), were unusual records, especially for the present season. A Short-tailed Shearwater (นกจมูกหลอดหางสั้น) was photographed offshore in Bang Tabun Bay (Phetchaburi) on 15 June (SP/DMCR).