Skip to content

By: BCSTadmin

BCST would really like to thank all donors for the support. It’s been a very exciting week for us since we first launched the campaign. We are pleased to announce that we have finally reached our first target of 10,000 USD. This amount of donation will enable us to secure and manage the land of approximately 6 hectares at Pak…

By: BCSTadmin

ในระหว่างวันที่ 9-24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัด กิจกรรมโครงการนับนกน้ำฤดูหนาวเอเชีย 2559 (mid-winter Asian waterbird census 2016) ซึ่งเป็น กิจกรรมหลักที่จัดมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกปี โดยปีนี้ มีอาสาสมัครนักดูนกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 150 คน นอกจากนั้นยังได้รับความการสนับสนุนข้อมูลจากสถานีวิจัยสัตว์ป่า 3 แห่ง ในสังกัดกลุ่มงานวิจัยสัตว์ ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้แก่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการลงพื้นที่ สำรวจจำนวน 88 แห่งทั่วประเทศ สามารถรวบรวมชนิดนกน้ำที่พบได้ 115 ชนิด (จากประชากรนกน้ำทั้งหมด 189 ชนิด) มีประชากรนกน้้าที่นับได้ทั้งสิ้น 143,449 ตัว โดยนกที่ พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็ดแดง (Lesser Whistling-duck) จำนวน 25,504 ตัว รองลงมาคือ นกยางควาย…

By: BCSTadmin

ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมงานประชุมสมาชิกราย 2 เดือน ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิโลกสีเขียว โดยภายในงานมีการเสวนาภายใต้หัวข้อการอัพเดทชนิดนกในเมืองไทย: ชนิดใหนใหม่-ยุบ-แยก โดยได้รับเกียรติจาก อ.ฟิลลิป ราวด์ นักปักษีวิทยามือหนึ่งของเมืองไทยมาร่วมให้ความรู้ สำหรับสไลด์ประกอบงานเสวนา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> BCST Species Update

By: BCSTadmin

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรม Intro to Bird Ringing Workshop เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) ผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ และขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมทุกท่าน สำหรับสไลด์ประกอบการบรรยายในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อ ดังนี้ ความสำคัญของพื้นที่ปากทะเล-แหลมผักเบี้ย ในการเป็นเส้นทางอพยพหลักของนกอพยพ โดยคุณนิรวาน พิพิธสมบัติ ประโยชน์ของการใส่ห่วงขานกต่อการวิจัยนกอพยพ และการอนุรักษ์ โดย อ.ฟิลลิป ราวด์ การวิจัยและใส่ห่วงขานกในพื้นที่อนุรักษ์น้ำคำ จ.เชียงราย โดยคุณวรพจน์ บุญความดี

By: BCSTadmin

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “สำรวจประชากรนกเขาใหญ่ 2559” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักดูนกและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลก มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 210 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 117 คนซึ่งปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นในหัวข้อ “Bird wave แกงค์นกกินแมลงป่าเขาใหญ่” ระหว่างที่กิจกรรมดำเนินไปทั้งสองวัน มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นนก (bird wave) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหล่าบรรดานกป่าที่ กินแมลงเป็นอาหารมารวมฝูงหากินไปพร้อมๆกันในป่า สามารถดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจได้ที่ รายงานผลการสำรวจประชากรนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2559 During 27-28 February 2016, BCST organised the annual “Khao Yai Bird Census 2016″ at Khao Yai National Park. The aim of the activity was to promote citizen…