Skip to content

By: BCSTadmin

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทย วันที่ 20 มีนาคม 2558   ณ โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เวลา 8.30 -16.30  น. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือบัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และหนังสือที่สำคัญนี้ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs)114 แห่งในประเทศไทยนอกจากนี้บัญชีรายชื่อ IBA 62 แห่งในประเทศไทยยังช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBA เพียง 42 แห่ง ที่มีพื้นที่เกือบทั้งหมดถูกคุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBA อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่สำคัญของ BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และทำให้การคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนกเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดด้วย ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 5882277  หรือ…

By: BCSTadmin

ขอเชิญชวนสมาชิก และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมสมาชิกราย  2 เดือน ภายในงาน พบกับการบรรยายสุดพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ คุณเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง แอดมินเพจ สิ่งละอันพันละนก ในหัวข้อ “เผยความลับ…เหยี่ยวผึ้ง” และผลการสำรวจ Asian Waterbird census & Khao Yai Bird census 2015 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Fan page Facebook หรือ โทร 02-5882277   กำหนดการประชุมสมาชิกราย 2 เดือน 12.00-13.00 น.        ลงทะเบียนและร่วมรับประมานอาหารกลางวัน 13.00-13.30 น.        นายกสมาคมอนุรักษ์นกฯ กล่าวต้อนรับสมาชิก 13.30-14.30 น.        รายงานผลสำรวจ Asian Water Bird…

By: BCSTadmin

  The 9 ARRCN Symposium 2015

By: BCSTadmin

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/iocsea2015?pnref=lhc https://sc3.kku.ac.th/iocsea2015/

By: BCSTadmin

สรุปผลการสำรวจประชากรนกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 ในครั้งนี้ มียอดผู้เข้าร่วมสำรวจทั้งสิ้น 107 คน  จาก 9 องค์กร ได้แก่ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กลุ่ม Go 4 Get กลุ่ม SOS นิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี Thai Bird Club ชมรมพิทักษ์พันธุ์นกกำแพงแสน OK nature อาสาสมัครและสมาชิกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและผู้เข้าร่วมอิสระอีกจำนวนมาก จากการสำรวจในเส้นทางสำรวจทั้ง 13 เส้นทาง โดยใช้วิธีการสำรวจแบบ Mackinnon lists พบนกจำนวนทั้งสิ้น 178 ชนิด -          ชนิดนกที่พบเป็นนกประจำถิ่น จำนวน 149 ชนิด -          นกอพยพจำนวน 29 ชนิด ตลอดทั้งสองวันของการสำรวจพบนกรวมแล้ว ทั้งสิ้น 3,089 ตัว ในระหว่างการสำรวจครั้งนี้ พบนกที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ในระดับโลก…