Skip to content

By: BCSTadmin

เนื่องจาก สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 2560-2561 แทนกรรมการชุดเดิมที่ได้ครบกำหนดตามวาระแล้วนั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครมาครบตามจำนวน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศ ที่กำหนด ข้อ 15.คณะกรรมการของสมาคมสามารถ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และอยู่ในตำแหน่งเดิมได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่กรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการ ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาต ให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า และคณะกรรมการชุดใหม่เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนทางราชการ สมาคมฯจึงขอประกาศรายชื่อและกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๒๑ หมู่ ๒ ซอยงามวงศ์วาน ๒๗ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านมาเข้าร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยท่านสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 2 วิธี คือ 1.มาลงคะแนนด้วยตัวเองที่ สำนักงาน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ สำนักงานสมาคมอนุรักษ์นกฯ เวลา 09.00-15.00…

By: BCSTadmin

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือบัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และหนังสือที่สำคัญนี้ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs) 114 แห่งในประเทศไทยนอกจากนี้บัญชีรายชื่อ IBAs 62 แห่งในประเทศไทยยังช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBAs เพียง 42 แห่ง ที่มีพื้นที่เกือบทั้งหมดถูกคุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBAs อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่สำคัญของ BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และทำให้การคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนกเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดด้วย เนื่องด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สามารถประเมิน ติดตามตรวจสอบ IBAs ระดับชาติได้ในระยะยาว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่โดยรอบ และในพื้นที่ของ IBAs ทั้งยังมี BirdLife International และ the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) สนับสนุนสมาคมอนุรักษ์นกฯ ในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบ และสนับสนุนการอนุรักษ์ IBAs…

By: BCSTadmin

ขอเรียนเชิญนักดูนกร่วมสำรวจประชากรนก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่  25- 26 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้โครงการนับนกเขาใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามจำนวนของของประชากรนกประจำถิ่นและนกอพยพในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายของชนิดนกและการกระจายพันธุ์ รวมทั้งเพื่อศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการคุ้มครองและการจัดการประชากรนก ผ่านทางอนุสัญญานานาชาติ และการรณรงค์รูปแบบอื่นๆ -ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก 200 บาท รวม ค่าที่พัก 1 คืน + อาหารเย็นวันเสาร์ + อาหารเช้าวันอาทิตย์ -ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป 500 บาท รวม เสื้อโปโล 1 ตัว + ค่าที่พัก 1 คืน + อาหารเย็นวันเสาร์ + อาหารเช้าวันอาทิตย์ -ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัว (ไม่เกิน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี) 1,000 บาท รวม ค่าเสื้อโปโล 2 ตัว + ค่าที่พัก 1 คืน…

By: BCSTadmin

รายชื่อนกที่พบในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) >> รายชื่อนกที่พบ-สวนรถไฟ-2559 รายชื่อนกที่พบในสวนหลวง ร.๙ >> รายชื่อนกที่พบ-สวนหลวง-2559

By: BCSTadmin

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มีกำหนดการณ์ “โครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชีย (mid-winter Asian Waterbird Census)” ประจำปี 2017  ระหว่างวันที่ 7-22 มกราคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียง 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ได้ที่ AWC Count Form 2017 2. ออกไปดูนกในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 7-22 มกราคม 2560 และจดบันทึกชนิดและจำนวนของนกที่พบตามแบบฟอร์มการนับ ภาคเหนือ – แม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย – เวียงหนองหล่ม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย – หนองหลวง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย – ทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ – หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา – กว๊านพะเยา จ.พะเยา – ที่ราบลุ่มแม่น้ำยม จ.สุโขทัย-จ.พิษณุโลก -…