Skip to content

By: BCSTadmin

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife International ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือบัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และหนังสือที่สำคัญนี้ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs) 114 แห่งในประเทศไทยนอกจากนี้บัญชีรายชื่อ IBAs 62 แห่งในประเทศไทยยังช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยระบุพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบันมี IBAs เพียง 42 แห่ง ที่มีพื้นที่เกือบทั้งหมดถูกคุ้มครองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้โครงการ IBAs อยู่ในยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ระดับโลกที่สำคัญของ BirdLife International ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และทำให้การคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนกเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดด้วย เนื่องด้วยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สามารถประเมิน ติดตามตรวจสอบ IBAs ระดับชาติได้ในระยะยาว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่โดยรอบ และในพื้นที่ของ IBAs ทั้งยังมี BirdLife International และ the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) สนับสนุนสมาคมอนุรักษ์นกฯ ในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจสอบ และสนับสนุนการอนุรักษ์ IBAs…

By: BCSTadmin

ขอเรียนเชิญนักดูนกร่วมสำรวจประชากรนก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่  25- 26 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้โครงการนับนกเขาใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามจำนวนของของประชากรนกประจำถิ่นและนกอพยพในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายของชนิดนกและการกระจายพันธุ์ รวมทั้งเพื่อศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการคุ้มครองและการจัดการประชากรนก ผ่านทางอนุสัญญานานาชาติ และการรณรงค์รูปแบบอื่นๆ -ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก 200 บาท รวม ค่าที่พัก 1 คืน + อาหารเย็นวันเสาร์ + อาหารเช้าวันอาทิตย์ -ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป 500 บาท รวม เสื้อโปโล 1 ตัว + ค่าที่พัก 1 คืน + อาหารเย็นวันเสาร์ + อาหารเช้าวันอาทิตย์ -ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัว (ไม่เกิน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี) 1,000 บาท รวม ค่าเสื้อโปโล 2 ตัว + ค่าที่พัก 1 คืน…

By: BCSTadmin

รายชื่อนกที่พบในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) >> รายชื่อนกที่พบ-สวนรถไฟ-2559 รายชื่อนกที่พบในสวนหลวง ร.๙ >> รายชื่อนกที่พบ-สวนหลวง-2559

By: BCSTadmin

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มีกำหนดการณ์ “โครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชีย (mid-winter Asian Waterbird Census)” ประจำปี 2017  ระหว่างวันที่ 7-22 มกราคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียง 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ได้ที่ AWC Count Form 2017 2. ออกไปดูนกในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 7-22 มกราคม 2560 และจดบันทึกชนิดและจำนวนของนกที่พบตามแบบฟอร์มการนับ ภาคเหนือ – แม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย – เวียงหนองหล่ม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย – หนองหลวง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย – ทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ – หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา – กว๊านพะเยา จ.พะเยา – ที่ราบลุ่มแม่น้ำยม จ.สุโขทัย-จ.พิษณุโลก -…

By: BCSTadmin

 RECORDS ROUNDUP, March – May 2016 เป็ดหงส์ Knob-billed Duck (Sarkidiornis melanotos) ♂ © Chalermchai Ouchan / Bueng Boraphet Wildlife Research Station Knob-billed Duck (เป็ดหงส์) 11 at Huai Sanam Bin (LW) and five at Bung Boraphet (CO, BBWRS) on 15 Mar (CO, BBWRS), one at Huai Yang Reservoir, Nakhon Ratchasima, on 18 Mar (SS) and 19 Mar (CS). Indian Spot-billed Duck (เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย) 25…